Eik & Linde

Duurzame initiatieven en projecten

Eik&Linde werkt aan het verduurzamen van de samenleving. Hierbij is echte, oprechte duurzaamheid de focus; geen ‘quick wins’ ten koste hiervan. Financieel gewin is geen doel op zich maar een gewenste randvoorwaarde.


De activiteiten van Eik&Linde vallen uiteen in twee hoofdgroepen:

Projecten

Hieronder wordt verstaan het initiëren,  realiseren en begeleiden van initiatieven, projecten en ventures op het gehele speelveld van Duurzaamheid.

Advisering

Strategisch advies en ondersteuning in de uitvoering voor duurzame vraagstukken bij bedrijven en overheden. Advisering wordt veelal uitgevoerd in samenwerking met partners.

! NIEUWS !

16 juni ‘10:  Wereldprimeur NL Luchtmacht: Eerste helikopter vlucht op biobrandstof.

Eik & Linde heeft, namens SkyNRG, defensie ondersteund in dit project


Kijk en beluister op de volgende link:

  1. -informatie op website van defensie